Momenteel wordt er gewerkt aan de verzelfstandiging van de Nooterhof (waaronder een nieuwe website).
Zodra we daar nieuws over hebben zullen wij dat -tijdelijk - hier delen en daarna op de nieuwe site.