Over de Nooterhof

U bevindt zich op de tijdelijke website van de Nooterhof. Er wordt gewerkt aan een nieuwe website.
Wij delen hier daarom alleen informatie en gegevens die voor nu belangrijk zijn.

De Nooterhof is
De Nooterhof is een natuur-educatief park voor wie wil genieten van groen en rust en een heerlijke plek voor kinderen om al spelend de natuur te ontdekken. Om het in De Nooterhof -uit afval gebouwde- Earthship liggen verschillende ecologisch beheerde tuinen met tal van bloemen, planten, bomen en insecten, het vogelbos, een uitdagende waterspeelplaats, een ruim grasveld om te picknicken, het blotevoetenpad en een amfitheater. Voor diverse doelgroepen zijn er zelfstandige ontdek-activiteiten en er is een terras voor koffie, thee, koek en ijsjes. Dit alles wordt gastvrij beheerd met de hulp van vrijwilligers en enkele betaalde krachten voor ecologisch beheer, administratie, coördinatie, organisatie, communicatie en NME. Met enige regelmaat zijn er leuke en leerzame groene activiteiten, die o.a. worden verzorgd door een netwerk van (natuur)organisaties en onderwijsinstellingen.

Meld je hier aan voor de Nooterhof nieuwsbrief

Spelen en leren over de natuur
De Nooterhof is een park met een belangrijke rol voor Natuur en Milieu Educatie (NME) en is daarmee een prachtige locatie met een interessant aanbod voor het onderwijs. De Nooterhof is een fijne plek voor kinderen om te spelen en de natuur te ontdekken. Met regelmaat zijn er leuke en leerzame groene activiteiten en er zijn volop mogelijkheden om kennis te maken en kennis op te doen over de natuur.

Groene ontmoetingsplaats
De Nooterhof is de huiskamer en broedplaats van Milieuraad Zwolle en diverse natuurorganisaties die kennis en ervaring delen en deel uitmaken van een netwerk met wijkboerderijen, onderwijsinstellingen en andere (natuur)organisaties. Er worden tentoonstellingen, cursussen, lezingen en evenementen rond natuur, milieu en duurzaamheid georganiseerd.

Stichting Nooterhof
De Nooterhof is een zelfstandige stichting die sinds januari 2022 een structurele subsidie van de Gemeente Zwolle ontvangt. Hiermee is nieuwe fase voor De Nooterhof als ‘prachtig stukje natuur in de stadsrand van Zwolle’ aangebroken.
Algemene informatie: Stichting Nooterhof, Goertjesweg 3, 8013 PA, Zwolle. Fiscaal nummer: 863 403 785

Doel:
Het doel van Stichting Nooterhof is een bijdrage leveren aan het instandhouden en waar nodig bevorderen van het herstel van flora en fauna in combinatie met biodiversiteit in Zwolle, met name door het ecologisch beheren van het park de Nooterhof en het exploiteren van een activiteiten- en informatiecentrum gericht op duurzaamheidsvraagstukken en natuur- en milieueducatie, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
Dhr. Eddy R. Veenstra, voorzitter
Dhr. Hans F. de Jong, vice-voorzitter
Mevr. Rita Kamphuis, secretaris
Dhr. Francois Langevelde, penningmeester
Mevr. Simone van Ruth, lid
Dhr. Hans Nooter, lid
Mevr. Margriet C. Meindertsma, verantwoordelijk voor opstart Nooterhof
Het bestuur ontvangt geen vergoeding, voor de stichting gemaakte onkosten worden vergoed.

Beleidsvoornemens Stichting Nooterhof 2022-2023
Begroting Stichting Nooterhof 2022-223

Agenda

Speurtochten en andere leuke zelfdoe- activiteiten
van tot
Gepland

Park info

Picknicken is toegestaan. Opbrengsten van verkoop op het terras/ in het earthship  zijn bestemd voor onderhoud van het park.

Vanuit earthship/op het terras is warme choco, koffie, thee, limonade, koeken, limonade,  verkrijgbaar voor €0,50.  Vruchtensap voor € 1,50 (flesjes). Zoutjes, rozijntjes, etc. voor € 0,25 a € 0,50.  Pinnen is mogelijk, boven de €1,-

 In ‘over de Nooterhof’ leest u meer over de indeling van het park. Er zijn verder enkele natuur- speurtochten en opdrachtenboekjes voor bezoekers. Meeneemboekjes kosten €0,50 . Daarnaast zijn er af en toe extra activiteiten. Zie ook de agenda. 

Parkregels

  • Betreding op eigen risico
  • Honden aan de lijn
  • Jonger dan 16 jaar? Alleen toegang onder begeleiding van ouders, verzorgers en/of groepsleiding
  • Eigen consumpties toegestaan
  • Laat geen rommel achter. Neem je spullen en afval weer mee of gooi het in de afvalcontainer(s) op het terrein
  • De Nooterhof wordt ecologisch beheerd
  • Verstoor de natuurlijke omgeving zo min mogelijk
  • Bloemen en fruit niet plukken
  • De vrijwilligers kunnen u op deze regels wijzen

Daarbij bieden we kinderen natuurlijk veel ruimte om lekker buiten te spelen,  in het blikveld van ouders/ begeleiders.