stichting

groen georganiseerd

Stichting Nooterhof
De Nooterhof is een zelfstandige stichting die sinds januari 2022 een structurele subsidie van de Gemeente Zwolle ontvangt. Hiermee is nieuwe fase voor De Nooterhof als ‘prachtig stukje natuur in de stadsrand van Zwolle’ aangebroken.

Bestuur
De bestuursleden van Stichting Nooterhof staan vermeld op de pagina ‘bestuur’. Het bestuur ontvangt geen vergoeding, voor de stichting gemaakte onkosten worden vergoed.

Algemene informatie
Goertjesweg 3
8013 PA Zwolle
Fiscaal nummer: 863 403 785
KVK: 848 394 22

Doel
Het doel van Stichting Nooterhof is een bijdrage leveren aan het in stand houden en waar nodig bevorderen van het herstel van flora en fauna in combinatie met biodiversiteit in Zwolle, met name door het ecologisch beheren van het park de Nooterhof en het exploiteren van een activiteiten- en informatiecentrum gericht op duurzaamheidsvraagstukken en natuur- en milieueducatie, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Meer informatie
Kijk voor de Statuten en Plan en Programma op één van de onderstaande linkjes:
Plan en Programma 2024-2025
Statuten Stichting Nooterhof
Plan en Programma 2022-2023