medewerkers

In de Nooterhof werken enkele betaalde krachten voor coördinatie, natuur- en milieueducatie en gastheer eetbaar groen.

Kirsten Wilke
coördinator

Jan Wolfs
ecologisch hovenier en parkbeheer

Fannie Hafkamp
gastvrouw eetbaar groen