medewerkers

In de Nooterhof werken enkele betaalde krachten voor ecologisch beheer, coördinatie en natuur- en milieueducatie.

Kirsten Wilke, coördinator

Henk Mellema, ecoloog en parkbeheerder

Annemoon Tiemens, educatief medewerker

Otto Veerman, gastheer eetbaar groen