bestuur

het bestuur van Stichting Nooterhof

Sonja Paauw
voorzitter

Eddy Veenstra
vice-voorzitter

Rita Kamphuis
secretaris

Hans Nooter
penningmeester

Simone van Ruth
algemeen lid

Judith Schutte
algemeen lid

Hans de Jong
algemeen lid

Margriet Meindertsma
verantwoordelijk voor opstart Nooterhof
adviseur van het bestuur