verhaal van de Nooterhof

oude grond opnieuw rijp & rijk voor groene educatie

In 1961 werd op de grond van boer Damman gestart met de aanleg van het park de Nooterhof. Door destijds de inzet en gedrevenheid van oud-wethouder Nooter en toenmalig hoofd plantsoenendienst Gerard Mostert krijgt de Nooterhof een extra bijzondere bestemming: natuur- en milieueducatie.

Sindsdien kent de Nooterhof veel verhalen. Verhalen die zich kenmerken door gedrevenheid om de Nooterhof vooral te behouden als ‘natuur in de stad’ en voor natuur- en milieueducatie. Kleine en grote verhalen van bezoekers, betrokken vrijwilligers, groene vingers, over zaaien & oogsten en  verhalen van de Nooterhof zelf.

een stukje geschiedenis

 

Het in 1977 opgerichte Natuurvoorlichtingscentrum voerde tot 1997 een uitgekiend voorlichtings- en educatieprogramma uit om de Zwolse bevolking te betrekken bij de natuur in de eigen omgeving en het milieubeleid te vergroten. Bij de inrichting en activiteiten stonden de relaties tussen plant, dier en mens en de relatie tussen plant, grond licht en water centraal.  In het Natuurvoorlichtingscentrum in 1977 waren een tentoonstellingszaal, landschappentuin, jeugdtuinen en relatiestroken ondergebracht. In de houten gebouwen was ook de plantsoenendienst gevestigd. De Milieuraad heeft een uitgebreide geschiedenis gemaakt en die kan je vinden op  Geschiedenis van de Nooterhof

Natuur- en milieueducatie in de Kruidwisch
In 1986 wordt de Kruidwisch gebouwd ter vervanging van de houten gebouwen en geopend, met een tentoonstellingszaal, een mediatheek, de Groenwinkel waar onder meer uitgaven van natuurorganisaties, zaden van wilde planten en folders waren te verkrijgen. Ook startte de Groentelefoon, een informatielijn met tips voor natuurvriendelijk tuinieren.
Eveneens in 1986 werden de tuinen heringericht. De Floriade schonk een gebouw (’t Tuinhuisje). Dat gebouw werd het thuishonk van een groep gehandicapten, die de voorbeeldtuinen voor Aangepast Tuinieren onderhielden.

Eerste raadgevende referendum in Zwolle
Eind 1996 sluit het Milieucentrum Nooterhof. Het toenmalig College wilde woonbebouwing realiseren op de plek van de Nooterhof. De natuureducatie medewerkers verhuisden deels naar het Ecodrome, de jeugdtuinen gingen niet mee. Er kwam van de bevolking tegen de plannen van bebouwing in de Nooterhof en voor de eerste keer werd in Zwolle een raadgevend referendum gehouden. Het referendum was niet rechtsgeldig omdat er onvoldoende stemmen waren uitgebracht, maar degenen die hadden gestemd verklaarden zich voor het overgrote merendeel tegen bebouwing. Het College besloot daarom de bebouwingsplannen niet door te zetten.
De Nooterhof is tegen die tijd een verweesd park, onderhouden door vrijwilligers, maar ook een donkere plek voor soms ongewenste activiteiten.

Grondoverdracht en Earthship
Daar komt verandering in als de Landstede, samen met de gemeente, de Milieuraad, AOC en de Groene Welle de Nooterhof nieuw leven inblazen. Vervolgens kwam SWZ met het plan het Earthship in het park te bouwen, als cadeau aan de stad ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van een van de rechtsvoorgangers van de woningbouwcorporatie SWZ. Als ‘Doepark Nooterhof’ herstart de Nooterhof in 2007 onder beheer van Landstede. Een beheerovereenkomst voor 10 jaar wordt tussen de gemeente en Landstede gesloten, met bedoeling om voortgezet te worden. In de overeenkomst wordt geregeld dat de inrichting, het beheer en onderhoud wordt afgestemd met de Milieuraad (art 5.2). Landstede maakte plannen om onderwijs, natuur en groenbeheer te koppelen en krijgt toestemming om daarvoor enkele gebouwen toe te voegen. In 2008 (?) vond de grondoverdracht van de gemeente aan Landstede plaats, inclusief het gebouw de Kruidwisch en de ondergrond onder het Earthship.
In 2017 kondigt Landstede aan de beheerovereenkomst met de gemeente te willen beëindigen en in 2019 vindt de overdracht van Earthship met ondergrond aan de gemeente plaats.

Nooterhof blijft in groene handen

 

Milieuraad en vrijwilligers
Er zijn op dat moment geen plannen voor de Nooterhof, maar wel de wens om de Nooterhof als groen park te behouden. De Milieuraad wordt gevraagd om tijdelijk het beheer van de Nooterhof op zich te nemen en het Earthship als theehuis open te houden. Met een beperkt budget voor middelen en 2 betaalde krachten voor 20 uur, maar met een groot netwerk aan gedreven vrijwilligers wordt er veel werk verzet. Het park en de tuinen krijgen een onderhoudsbeurt, de boomgaard wordt gesnoeid, de waterspeelplaats hersteld. Paden worden vrijgemaakt en de zonnewijzer wordt hersteld door leerlingen van het Zone.college. Ondertussen wordt het Earthship opgeruimd en toegankelijk gemaakt door een groep vrijwilligers van de Milieuraad. Zij verzorgen tijdens de openingstijden voor de (kleine) catering en hartelijk ontvangst.

Nieuw initiatief
Medio 2021 vormt zich een initiatief om de Nooterhof voor de lange termijn te behouden. Als groene oase en het, in het verleden gestelde doel in ere te herstellen: natuur- en milieueducatie in de Nooterhof.  De gemeente Zwolle stemt in met de plannen en maakt structureel geld vrij voor de volgende 10 jaar. In maart 2022 wordt de stichting Nooterhof officieel opgericht en in juni 2022 verhuizen de Zwolse natuurorganisaties naar een nieuw onderkomen in de Nooterhof waar ze samen het Nooterhof Netwerk vormen.