Lezing: Natuurbeheer en stikstof N.W. Overijssel

Datum & tijd
16 nov 2022 20:00 - 22:00

Vertrekplaats
Goertjesweg 3
Zwolle 8013 PA

Stikstof en natuurherstelmaatregelen in Noordwest Overijssel.

Je hoeft het woord “stikstof” maar te laten vallen en de gemoederen lopen hoog op, vooral in agrarische- en aannemerskringen. Maarhet is duidelijk dat de Nederlandse landbouw, mede door de stikstof tegen grenzen aan loopt. Dit komt o.a. door de negatieve impact die de uitstoot van ammoniak heeft op de natuur. Met name de effecten op de N2000 gebieden hebben de “stikstofcrisis” veroorzaakt . Een deel van deze Europees beschermde natuurgebieden hebben last van de verzurende en bemestende werking van de uitstoot vanvooral landbouw, maar ook verkeer en industrie. Om de schade van deze uitstoot te compenseren heeft de overheid het “Natuurherstelplan” bedacht, na een gerechtelijke uitspraak dat de PAS niet de oplossing voor de natuur in de N2000 gebieden was.Er werd wel aan herstel gewerkt, maar tegelijkertijd niets aan de bronnen gedaan.

Voor de N2000 gebieden die schade ondervinden van de uitstoot werden maatregelen ontwikkeld om de Europees unieke natuurwaarden van de diverse gebieden overeind te houden. In Noordwest Overijssel betreft het vooral maatregelen om de verschillende moerasvegetaties en blauwgraslanden een extra impuls te geven, door aanvullend beheer en inrichting. Dus ondanks dat de PAS door een gerechtelijke uitspraak buitenwerking is gesteld gaan de herstelmaatregelen door.

In NP Weerribben gaat het deels om grote projecten, maar soms ook om kleine soortgerichte projecten.

In mijn presentatie zal ik jullie over deze herstelmaatregelen het een andere vertellen en laten zien. Jeroen Bredenbeek Boswachter Staatsbosbeheer

 

Lokatie: Nooterhof – Goertjesweg 3
Tijd: 20.00 – 22.00 uur