Nooterhof Netwerkfeest 30 juni 2022

Donderdagmiddag 30 juni werd het Nooterhof Netwerkfeest gehouden. Een gezellige en inhoudsvolle bijeenkomst voor (natuur)organisaties, bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers.

Bestuurslid Hans Nooter opende de middag en vertelde over het ‘Nooterhof familieverleden’. Vervolgens kreeg Hans de Graad, voorzitter van de Milieuraad Zwolle het woord. Hij vertelde dat de Nooterhof tussen wal en schip dreigde te vallen na het vertrek van Landstede. De Milieuraad heeft de afgelopen jaren de Nooterhof open gehouden met behulp van vrijwilligers. Nu is er een structurele subsidie verleend door de gemeente Zwolle en is de stichting Nooterhof in het leven geroepen. Tijd om het ‘stokje’ over te dragen aan Eddy Veenstra, voorzitter van het bestuur Stichting Nooterhof. Eddy Veenstra dankte iedereen voor het vele werk dat de afgelopen zes maanden -onder leiding van Margriet Meindertsma- is verricht en nog steeds volop plaats vindt, om van het ecologisch beheerde park een stedelijk centrum voor duurzaamheid en natuur- en milieueducatie te maken.

Laurien Stam (vormgeefster) onthulde het entreebord met het nieuwe logo en huisstijl van de Nooterhof. Daarna was het goed en gezellig netwerken onder de nieuwe terrasoverkapping en kregen bezoekers de kans de diverse activiteiten in het park te bezoeken.


Foto’s Kirsten Wilke:


Foto’s Carin van de Ploeg: